Kalendarium


 21 I 1961

odbyła się uroczystość 40-lecia pracy literackiej, otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

 I 1961

poetce przyznano Odznakę Honorową Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

 1961

wydane zostały Płonące krzaki nad Obrą (Instytut Wydawniczy PAX)

 25-XI-1962

 

zespół redakcyjny „Słowa na Warmii i Mazurach", dodatku do „Słowa Powszechnego", którego była członkiem, otrzymał regionalną nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka.

 

 1963

wydany został pierwszy samodzielny tomik wierszy Pieśni Warmianki (Instytut Wydawniczy PAX). Na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi z okazji XX-lecia PRL poetka otrzy­mała najwyższe wyróżnienie.

 18-VIII-1964

w konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pod nazwą „Ulubiona książka 20-lecia" czytelnicy przyznali drugie miejsce książce Warmio moja miła.

 1964

za opracowanie Moje wspomnienia związane z działalnością społeczno-polityczną na Ziemiach Zachodnich i Północnych w konkursie TRZZ otrzymała wyróżnienie.

 4 X 1964

w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX w Olsztynie odbyła się uroczystość 70-lecia urodzin poetki. O działalności publicznej i jej twórczości mówił redaktor „Słowa Powszechnego" Maciej Wrzeszcz.

 22 I 1965

w Klubie Księgarza na Starym Mieście w Warszawie odbył się wieczór jej autorski.

 1965

wydany został tomik Tym co przybyli (Wydawnictwo „Pojezierze”).

 21-23V-1965

w Olsztynie odbył się VIII Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych z udziałem 200 ludzi pióra. Pisarze olsztyńscy, w tym Maria Zientara-Malewska, pełnili role gospodarzy.

 1966

wydane zostały wspomnienia Śladami twardej drogi (Instytut Wydawniczy PAX).

 20 VII 1967

na wystawie rzeźby artystki olsztyńskiej Balbiny Świtycz-Widackiej eksponowano popiersie poetki.

 12 IV 1969

odbyła się uroczystość 50-lecia pracy literackiej połączona z 40-leciem polskiego szkolnictwa na Warmii i Mazurach.

 1970

wydano Baśnie znad Łyny (Czytelnik, Warszawa).

 1970

ukazał się kolejny tomik wierszy Wiersze warmińskie (Wydawnictwo „Pojezierze”).

 26 II 1971

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka nadał jej godność członka honorowego.

 21 VII 1971

otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 1971

wydano tom prozy Złotowszczyzna (Wydawnictwo Łódzkie).

 16 VII 1972

przyznano jej nagrodę miesięcznika „Warmia i Mazury".

 20 VII 1972

otrzymała Order Budowniczych Polski Ludowej. Dekoracja odbyła się w Belwederze.

 1972

wydany został zbiorek prozy Księża ziemi warmińskiej (Wydawnictwo „Novum" w Warszawie). Znalazły się w nim biogramy: Tomasza Grema, Feliksa Schreibera, Walentego Barczewskiego, Jakuba Jagałły i Wojciecha Turowskiego.

 27 VIII 1972

wraz z Juliuszem Malewskim odsłoniła Pomnik Bohaterów Warmii i Mazur w Olsztynie.

 IV 1973

odbyła kilka spotkań autorskich w Toruniu i Bydgoszczy.

 20 X 1973

odsłoniła tablicę pamiątkową na Domu Dziecka w Gryźlinach, poświęconą Michałowi Lengowskiemu, patronowi tej placówki.

 6 I 1974

otrzymała Regionalną Nagrodę im. Michała Lengowskiego, ufundowaną przez Stowarzyszenie PAX.

 1974

Wydano tom Działacze spod znaku Rodła, w opracowaniu Tadeusza Orackiego (Wydawnictwo „Pojezierze").

 22 VII 1974

dokonano wpisu jej nazwiska do Księgi Honorowej Samorządu Mieszkańców Olsztyna Miejskiej Rady Narodowej.

 19 IX 1974

w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza odbyła się uroczystość 80-lecia urodzin poetki.

 jesień 1975

w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie przeszła operację oczu.

 16 II 1975

Telewizja Polska emitowała film biograficzny Mana Zientara-Malewska.

 1976

wydany został tom prozy To nie ballada, to prawda. (Wydawnictwo „Pojezierze").

  1976

ukazał się tom prozy Gietrzwałd — dzieje polskości w opracowaniu Tadeusza Swata. (Instytut Wydawniczy PAX).

 6 IX 1977

poetka brała udział w uroczystościach 100-lecia Objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.

 1977

wydano Kołysankę warmińską z muzyką Romualda Twardowskiego (Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa).

 11 V 1980

otrzymała papieski medal „Pro Ecclesia et Pontifice".

 16 XI 1981

w salonie wydawniczym „Pojezierza" w Olsztynie odbyła się kolaudacja książki Hanny Sawickiej Maria Zientara--Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości.

 1982

ukazał się tomik wierszy Na warmińską nutę (Instytut Wydawniczy PAX).

 1982

wydano tomik wierszy Dla ludu mego śpiewać chcę (Wy­dawnictwo „Pojezierze").

 6 IV 1983

Telewizja Polska emitowała film Mariana Kubery Buduję rymy z prostych słów.

 29 III 1984

w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku odbyła się uroczystość 90-lecia urodzin poetki.

 16 IV 1984

kolegium redakcyjne przyznało poetce medal za zasługi dla „Gazety Olsztyńskiej".

 2 X 1984

Maria Zientara-Malewska zmarła w Olsztynie, uroczystości pogrzebowe odbyły się trzy dni później. Trumna była wystawiona w Domu Polskim.

 18 XI 1984

w Olsztynie odbyła się premiera filmu Edwarda Sulikowskiego "Śladami twardej drogi".

 1985

ukazał się tom wierszy Miłość prostego serca, w opracowaniu ks. bpa Jacka Jezierskiego (Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne w Olsztynie).

 1985

opublikowano Wspomnienia nauczycielki spod znaku Rodła, w opracowaniu Bolesława Grzesia (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa).

 1988

wydano tom prozy Wieś nad łąkami w opracowaniu Hanny Sawickiej (Wydawnictwo „Pojezierze").

 1994

ulicę Waryńskiego, przy której poetka przez wiele lat mieszkała, uchwałą Rady Miasta zmieniono na Marii Zientary-Malewskiej. W tym roku zostały też wydane wspomnienia o poetce w zbiorze Czytaliśmy sercem, w opracowaniu Jana Chłosty.