Święto Warmińskiej Poezji w Brąswałdzie

 
Tegoroczny Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 20 października do recytatorskich zmagań stanęło 67 uczniów reprezentujących 35 szkół.


Uczestnicy, zgodnie z ideą konkursu, którą jest również propagowanie twórczości lokalnych poetów, recytowali nie tylko wiersze Marii Zientary-Malewskiej. Pojawiły się m.in. teksty Zbigniewa Chojnowskiego, Andrzeja Samulowskiego, Michała Lengowskiego, Władysława Katarzyńskiego, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej czy Bożeny Kraczkowskiej. Widać, że uczniowie często sami wyszukiwali interesujące ich wiersze.
Poziom recytacji był bardzo wysoki, co jednogłośnie tuż przed rozdaniem nagród podkreśliło Jury w składzie: Wanda Anusiak (przewodnicząca), Dorota Pszczoła i Jadwiga Ferenc. Przyznało ono w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące miejsca i wyróżnienia:
Klasy I-III:
–     I miejsce – Aleksandra Mazur – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach,
–     I miejsce – Helena Szewczyk – Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie,
–     II miejsce – Przemysław Klimek – Szkoła Podstawowa we Frączkach,
–     II miejsce – Maja Kozłowska – Szkoła Podstawowa w Dywitach,
–     III miejsce – Maria Duda – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.
Klasy IV-VI:
–     I miejsce – Kinga Olejko – Szkoła Podstawowa w Dywitach,
–     I miejsce – Agnieszka Rycko – Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie,
–     II miejsce – Patrycja Bojarska – Szkoła Podstawowa w Łęgajnach,
–     II miejsce – Karol Bagiński – Szkoła Podstawowa w Sząbruku,
–     III miejsce – Aleksandra Michalska – Zespół Szkół w Barczewie,
–     III miejsce – Aleksandra Bancewicz – Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie.
Wyróżnienia:
–     Łucja Chodakowska – Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie,
–     Julia Podwojewska - Szkoła Podstawowa nr 8 przy SOSW w Olsztynie,
–     Zuzanna Stankiewicz – Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie.
Klasy VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
–     I miejsce – Wiktoria Grygorczyk – Gimnazjum nr 15 w Olsztynie,
–     II miejsce – Małgorzata Kochańska – Gimnazjum w Tuławkach,
–     II miejsce – Mikołaj Pliś – Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie,
–     III miejsce – Klaudia Wermter – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie,
–     III Katarzyna Łagódka – Gimnazjum w Dywitach,
–     wyróżnienie: Weronika Martynowska – II LO w Olsztynie.

Dziękujemy wszystkim recytatorom za tę duchową, poetycką ucztę i zapraszamy na konkurs za rok.
Konkurs, zorganizowany przez Fundację „Prymus”, Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach i Sołectwo Wsi Brąswałd, został sfinansowany w roku 2017 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kazimierz Kisielew

Zdjęcia
 

Recytacje warmińskiej poezji

W dniu 23 października spotkało się w Brąswałdzie 49 recytatorów z 31 szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach i Sołectwem Brąswałd.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem warmińskiej poetki. Następnie w świetlicy wiejskiej uczestników konkursu w imieniu jego organizatorów powitała pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes Fundacji „Prymus”. 
 
Po krótkim wspomnieniu o brąswałdzkiej poetce i powitaniach przyszedł czas na recytacje. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wybrać wiersze różnych warmińskich poetów. Większość jednak prezentowała poezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali się dobrą znajomością jej twórczości, wybierając wiersze pełne liryzmu, o treści patriotycznej jak również te zawierające elementy gwary i prezentujące piękno warmińskiej ziemi.
 
Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Włodarski, Jadwiga Ferenc i Maria Paczkowska oceniała uczestników w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę m. in. na poprawną recytację, dobór wierszy do osobowości recytatora i ogólny wyraz artystyczny. Klasyfikacja końcowa była następująca:
 
Klasy I-III:
I miejsce – Kinga Olejko – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie.
II miejsce – Aleksandra Kulesza – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
III miejsce – Anna Płoska – Szkoła Podstawowa w Tuławkach.
Wyróżnienie: Maksymilian Kulik – Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie i Julita Maksymiuk – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
 
Klasy IV-VI:
I miejsce – Wiktoria Banaszek – Szkoła Podstawowa w Spręcowie.
II miejsce – Adriana Bialik – Szkoła Podstawowa w Rusi.
III miejsce – Katarzyna Łagódka – Szkoła Podstawowa w Dywitach i Oliwier Kozakiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym Mieście.
Wyróżnienie: Lena Kornas – Szkoła Podstawowa w Jonkowie i Kinga Szabla – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.
 
Gimnazjum:
I miejsce – Weronika Martynowska – Gimnazjum nr 2 w Olsztynie.
II miejsce – Daria Kierznowska – Gimnazjum w Dywitach.
III miejsce – Dominika Piórkowska – Gimnazjum nr 9 w Olsztynie.
Wyróżnienie: Katarzyna Tatol – Gimnazjum w Tuławkach i Aleksandra Orzoł – Gimnazjum w Dywitach.
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie przyznano pani Anaidzie Shahbazyan z Bursy Szkolnej nr 4 przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie.
 
Organizatorzy serdecznie dziękują Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Podstawowej w Bukwałdzie, naszym sponsorom: Gospodarstwu "Jan-Sad" z Sętala i Restauracji "Rukola" z Dywit oraz wszystkim innym życzliwym instytucjom i osobom, pomagającym przy przeprowadzeniu konkursu.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników i przygotowujących ich nauczycieli za liczne przybycie i nieustające zainteresowanie naszym przedsięwzięciem.
 
Sam konkurs został zrealizowany w ramach projektu sfinansowanego w roku 2015 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

tekst: Kazimierz Kisielew
Pamięci warmińskiej poetki

W dniu 24 października spotkało się w Brąswałdzie 31 recytatorów z 17 szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach i Sołectwem Brąswałd.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem warmińskiej poetki. Tam również została przybliżona wszystkim postać wybitnej mieszkanki Brąswałdu. W świetlicy wiejskiej uczestników konkursu w imieniu jego organizatorów powitała pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes Fundacji „Prymus”. Głos zabrali również Wójt Gminy Dywity pan Jacek Szydło oraz pani Maria Surynowicz, bratanica Marii Zientary-Malewskiej. Pan wójt wspomniał o działaniach Gminy Dywity związanych z propagowaniem regionalizmu. Zaprezentował także książkę autorstwa pana Dominika Sidora „Grajta grace, bo ja skace!” poświęconą folklorowi muzycznemu na Warmii i Mazurach. Pani Maria Surynowicz przedstawiła kilka wybranych wierszy swojej cioci oraz przypomniała o przypadającej w tym roku 120 rocznicy urodzin i 30 rocznicy śmierci Marii Zientary-Malewskiej.

Po krótkim wspomnieniu o brąswałdzkiej poetce przyszedł czas na recytację. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wybrać wiersze różnych warmińskich poetów. Większość jednak prezentowała poezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali się dobrą znajomością jej twórczości, wybierając wiersze pełne liryzmu, zawierające elementy gwary i prezentujące piękno warmińskiej ziemi.
 
Komisja konkursowa w składzie: Wanda Anusiak, Jadwiga Ferenc i Dorota Pszczoła oceniała uczestników w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę m. in. na poprawną recytację, dobór wierszy do osobowości recytatora i ogólny wyraz artystyczny. Klasyfikacja końcowa była następująca:

Klasy I-III:
I miejsce – Julia Wysokińska – Szkoła Podstawowa we Frączkach.
II miejsce – Kinga Szabla – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.
III miejsce – Patrycja Truszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie.
Klasy IV-VI:
I miejsce – Wiktoria Maksymiuk – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
II miejsce – Katarzyna Łagódka – Szkoła Podstawowa w Dywitach.
III miejsce – Hanna Łyżwa – Szkoła Podstawowa we Wrzesinie.
Wyróżnienie: Małgorzata Bożek - Szkoła Podstawowa w Dywitach.
Gimnazjum:
I miejsce - Karolina Kozłowska – Gimnazjum w Dywitach.
I miejsce – Dawid Szóstek – Gimnazjum w Jonkowie.
II miejsce – Katarzyna Tatol – Gimnazjum w Tuławkach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę przyznano pani Adriannie Rutkowskiej z Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.

Na zakończenie na uczestników i zaproszonych gości czekała miła niespodzianka. Łukasz Ruch opowiedział w gwarze warmińskiej żartobliwą gadkę o tym, jak to kiedyś na Warmii wyglądała nauka w szkole.
 
Organizatorzy serdecznie dziękują Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Podstawowej w Bukwałdzie, panom Janowi Dziadkiewiczowi i Krzysztofowi Kulasowi oraz wszystkim innym życzliwym instytucjom i osobom, pomagającym przy przeprowadzeniu konkursu.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników i przygotowujących ich nauczycieli za liczne przybycie i nieustające zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Sam konkurs został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego w roku 2014 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kazimierz Kisielew

Foto: Krzysztof Kulas
 
Wiersze pełne liryzmu

Dzień 18 października stał się w Brąswałdzie małym lokalnym świętem poezji. Spotkało się tu 36 recytatorów z 20 szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem warmińskiej poetki, który znajduje się przed jej rodzinnym domem w Brąswałdzie. Tam również została przybliżona uczestnikom konkursu postać wybitnej mieszkanki tej wsi.

W świetlicy wiejskiej uczestników konkursu w imieniu jego organizatorów powitały pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes Fundacji „Prymus” oraz pani Jadwiga Orzołek z Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Następnie pani Maria Surynowicz, bratanica Marii Zientary-Malewskiej, opowiedziała o swojej cioci.
- Maria Zientara-Malewska urodziła się 4 września 1894 roku, a odeszła od nas 2 października w roku 1984  - mówiła pani Maria Surynowicz. – Daty te są w pewien sposób symboliczne, gdyż obie przypadają na okres, gdy po żniwach stodoły były pełne plonów. Równie obfity plon w postaci swojej twórczości pozostawiła po sobie moja ciocia. Była bardzo pracowita. Gdy mieszkałyśmy razem, tj. ja, moja mama i ciocia, często w soboty siadywałyśmy razem i rozmawiałyśmy – wspomina pani Maria. – Snułyśmy opowieści, wspomnienia, jadłyśmy warmińskiego kucha. Potem zaś ciocia szła do swojego pokoju i jeszcze do późnej nocy pisała.
Po krótkim wspomnieniu o brąswałdzkiej poetce przyszedł czas na recytację. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wybrać wiersze różnych warmińskich poetów. Większość jednak prezentowała poezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali się dobrą znajomością jej twórczości, wybierając wiersze pełne liryzmu, zawierające elementy gwary i prezentujące piękno warmińskiej ziemi.
Komisja konkursowa w składzie: Wanda Anusiak, Maria Surynowicz i Jadwiga Ferenc oceniała uczestników w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę m. in. na poprawną recytację, dobór wierszy do osobowości recytatora i ogólny wyraz artystyczny. Klasyfikacja końcowa była następująca:

Klasy I-III:
I miejsce - Oliwia Hętkowska – Szkoła Podstawowa w Spręcowie
II miejsce - Wiktoria Cybulska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
III miejsce - Julia Frąckiewicz – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
Wyróżnienia: Kinga Olejko (Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie) i Dominika Wilk
 
Klasy IV-VI:
I miejsce - Magdalena Jarmałkowicz – Szkoła Podstawowa w Spręcowie
II miejsce - Julia Poniewozik – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
III miejsce – Natalia Żywólko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie
III miejsce – Dawid Szóstek – Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
Wyróżnienie: Ada Kiełczykowka (Szkoła Podstawowa w Jonkowie)
 
Gimnazjum:
I miejsce - Karolina Kozłowska – Gimnazjum w Dywitach
II miejsce – Weronika Bagińska – Gimnazjum nr 15 w Olsztynie
Wyróżnienie: Dominika Adamczyk (Gimnazjum w Jonkowie)
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody nie przyznano.
 
Na zakończenie na uczestników i zaproszonych gości czekała miła niespodzianka. Anais Fourrier zaprezentowała baśń Marii Zientary-Malewskiej „Poziomki” w formie japońskiego kamishibai. Polega on na prezentowaniu własnoręcznie wykonanych rysunków i jednoczesnym opowiadaniu treści.
Organizatorzy serdecznie dziękują Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Podstawowej w Bukwałdzie, Drużynie Harcerskiej „Antidotum” z Dywit oraz wszystkim innym życzliwym instytucjom i osobom, pomagającym przy przeprowadzeniu konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników i przygotowujących ich nauczycieli za liczne przybycie i nieustające zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Sam konkurs został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego w roku 2013 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kazimierz Kisielew
Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary-Malewskiej ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. Jego początków upatruje się w 1988 roku, kiedy to na zakończenie konkursu dla młodzieży pod nazwą „Co wiesz o Brąswałdzie?”, recytowano wiersze słynnej warmińskiej poetki. W roku następnym konkurs recytatorski był już osobnym wydarzeniem, a wzięło w nim udział 26 uczestników, reprezentujących szkoły w Brąswałdzie, Dywitach oraz licea ogólnokształcące z Lidzbarka i Kętrzyna.
Od samego początku konkurs odbywa się w Brąswałdzie – podolsztyńskiej wsi, miejscu urodzenia poetki. Jako współorganizator tego wyjątkowego wydarzenia Fundacja Prymus po raz pierwszy wystąpiła w 2008 roku.
Konkurs ma na celu promowanie twórczości poetów związanych z Warmią. W ostatnich latach oprócz wierszy autorstwa patronki coraz częściej recytowane są utwory innych autorów związanych z regionem. Na około miesiąc przed planowanym terminem konkursu Fundacja Prymus drogą elektroniczną wysyła do szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zaproszenia i regulamin konkursu recytatorskiego. Dzieci i młodzież rywalizują w czterech kategoriach wiekowych – klasy I-III, IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Kolejna edycja konkursu już przed nami – zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału.

Do pobrania: