Wiersze pełne liryzmu

Dzień 18 października stał się w Brąswałdzie małym lokalnym świętem poezji. Spotkało się tu 36 recytatorów z 20 szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem warmińskiej poetki, który znajduje się przed jej rodzinnym domem w Brąswałdzie. Tam również została przybliżona uczestnikom konkursu postać wybitnej mieszkanki tej wsi.

W świetlicy wiejskiej uczestników konkursu w imieniu jego organizatorów powitały pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes Fundacji „Prymus” oraz pani Jadwiga Orzołek z Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Następnie pani Maria Surynowicz, bratanica Marii Zientary-Malewskiej, opowiedziała o swojej cioci.
- Maria Zientara-Malewska urodziła się 4 września 1894 roku, a odeszła od nas 2 października w roku 1984  - mówiła pani Maria Surynowicz. – Daty te są w pewien sposób symboliczne, gdyż obie przypadają na okres, gdy po żniwach stodoły były pełne plonów. Równie obfity plon w postaci swojej twórczości pozostawiła po sobie moja ciocia. Była bardzo pracowita. Gdy mieszkałyśmy razem, tj. ja, moja mama i ciocia, często w soboty siadywałyśmy razem i rozmawiałyśmy – wspomina pani Maria. – Snułyśmy opowieści, wspomnienia, jadłyśmy warmińskiego kucha. Potem zaś ciocia szła do swojego pokoju i jeszcze do późnej nocy pisała.
Po krótkim wspomnieniu o brąswałdzkiej poetce przyszedł czas na recytację. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wybrać wiersze różnych warmińskich poetów. Większość jednak prezentowała poezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali się dobrą znajomością jej twórczości, wybierając wiersze pełne liryzmu, zawierające elementy gwary i prezentujące piękno warmińskiej ziemi.
Komisja konkursowa w składzie: Wanda Anusiak, Maria Surynowicz i Jadwiga Ferenc oceniała uczestników w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę m. in. na poprawną recytację, dobór wierszy do osobowości recytatora i ogólny wyraz artystyczny. Klasyfikacja końcowa była następująca:

Klasy I-III:
I miejsce - Oliwia Hętkowska – Szkoła Podstawowa w Spręcowie
II miejsce - Wiktoria Cybulska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
III miejsce - Julia Frąckiewicz – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
Wyróżnienia: Kinga Olejko (Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie) i Dominika Wilk
 
Klasy IV-VI:
I miejsce - Magdalena Jarmałkowicz – Szkoła Podstawowa w Spręcowie
II miejsce - Julia Poniewozik – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
III miejsce – Natalia Żywólko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie
III miejsce – Dawid Szóstek – Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
Wyróżnienie: Ada Kiełczykowka (Szkoła Podstawowa w Jonkowie)
 
Gimnazjum:
I miejsce - Karolina Kozłowska – Gimnazjum w Dywitach
II miejsce – Weronika Bagińska – Gimnazjum nr 15 w Olsztynie
Wyróżnienie: Dominika Adamczyk (Gimnazjum w Jonkowie)
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody nie przyznano.
 
Na zakończenie na uczestników i zaproszonych gości czekała miła niespodzianka. Anais Fourrier zaprezentowała baśń Marii Zientary-Malewskiej „Poziomki” w formie japońskiego kamishibai. Polega on na prezentowaniu własnoręcznie wykonanych rysunków i jednoczesnym opowiadaniu treści.
Organizatorzy serdecznie dziękują Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Podstawowej w Bukwałdzie, Drużynie Harcerskiej „Antidotum” z Dywit oraz wszystkim innym życzliwym instytucjom i osobom, pomagającym przy przeprowadzeniu konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników i przygotowujących ich nauczycieli za liczne przybycie i nieustające zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Sam konkurs został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego w roku 2013 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kazimierz Kisielew
Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary-Malewskiej ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. Jego początków upatruje się w 1988 roku, kiedy to na zakończenie konkursu dla młodzieży pod nazwą „Co wiesz o Brąswałdzie?”, recytowano wiersze słynnej warmińskiej poetki. W roku następnym konkurs recytatorski był już osobnym wydarzeniem, a wzięło w nim udział 26 uczestników, reprezentujących szkoły w Brąswałdzie, Dywitach oraz licea ogólnokształcące z Lidzbarka i Kętrzyna.
Od samego początku konkurs odbywa się w Brąswałdzie – podolsztyńskiej wsi, miejscu urodzenia poetki. Jako współorganizator tego wyjątkowego wydarzenia Fundacja Prymus po raz pierwszy wystąpiła w 2008 roku.
Konkurs ma na celu promowanie twórczości poetów związanych z Warmią. W ostatnich latach oprócz wierszy autorstwa patronki coraz częściej recytowane są utwory innych autorów związanych z regionem. Na około miesiąc przed planowanym terminem konkursu Fundacja Prymus drogą elektroniczną wysyła do szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zaproszenia i regulamin konkursu recytatorskiego. Dzieci i młodzież rywalizują w czterech kategoriach wiekowych – klasy I-III, IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Kolejna edycja konkursu już przed nami – zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału.

Do pobrania:

Recytatorskie zmagania w Brąswałdzie

 

 W piątek 21 listopada w Brąswałdzie, rodzinnej miejscowości poetki Marii Zientary-Malewskiej, odbył się poświęcony jej konkurs recytatorski. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” we współpracy z Fundacją „Prymus”. O tytuł najlepszego recytatora w poszczególnych kategoriach wiekowych walczyło 36 uczestników reprezentujących 18 szkół.

 

 

Czytaj więcej: Konkurs Poezji M. Zientary Malewskiej 2008