Uczestników powitała pani Anna Kudosz, prezes Fundacji „Prymus”. Następnie konkurs uświetnił swoim śpiewem chór Zespołu Szkół w Dywitach pod batutą pani H. Gordon, zaś zespół taneczny „Spręcovia” zaprezentował warmińskie tańce oraz śpiewy. Po występach artystycznych wszystkich zebranych powitał gospodarz Gminy Dywity, wójt Jacek Szydło. Życzył wszystkim sukcesu.
      W krótkim, przystępnym wykładzie doktor Jan Chłosta przedstawił zebranym życiorys poetki Marii Zientary-Malewskiej. Mówił o początkach jej poezji, działalności dydaktyczno-oświatowej i powojennej pracy w olsztyńskim kuratorium oświaty. Zwrócił uwagę, iż poetka pisała nie tylko wiersze, ale również ważne w jej literackim dorobku są spisywane przez nią podania i baśnie związane z ziemią warmińską.
      Po tych wszystkich uroczystych wystąpieniach i pokazach przyszedł czas na recytację. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością twórczości warmińskiej poetki. Wybierali wiersze mało znane, a zarazem pełne uczuć do lokalnej ojczyzny.
      Jury w składzie: Aneta Fabisiak-Hill – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, Małgorzata Dziemidowicz – inspektor oświaty z Dywit i Julita Zawieruchowska ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” miało trudny wybór.
     Poziom artystyczny recytacji wierszy był wysoki – mówiła pani Małgorzata Dziemidowicz,  prezentując wyniki. – Słuchaliście uważnie swoich rywali i nie przeszkadzaliście im. Zachowywaliście się wspaniale. Trudno było nam wyłonić najlepsze osoby, szczególnie w kategorii klas IV-VI. Widać również w waszych recytacjach duży wkład pracy nauczycieli, którzy was prowadzą.
    Konkurs był sprawdzianem nie tylko dla recytatorów, ale również dla prezesa Fundacji „Prymus”, która w tym roku po raz pierwszy współuczestniczyła w jego przygotowaniach.
    Fundacja „Prymus” działa na terenie gminy Dywity i zajmuje się tu dziedzictwem kulturowym – mówi Anna Kudosz, prezes Fundacji, - stąd współorganizacja tego konkursu, który w to dziedzictwo się przecież wpisuje. Cieszę się, że wszystko się udało i recytatorzy wyjechali zadowoleni. Duża w tym zasługa tych, którzy fundowali nagrody. Są to: Samorząd Miasta Olsztyn, Fundacja „Prymus”, Wójt Gminy Dywity oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Serdecznie im w imieniu uczestników dziękuję.

Recytatorzy byli oceniani przez jury w czterech kategoriach wiekowych. Klasyfikacja końcowa była następująca:

Klasy I-III

  1. Aleksandra Moździerz - Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie
  2. Julia Brewka - Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
  3. Izabela Brakowska – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie

Klasy IV-VI

  1. Filip Niemcunowicz – Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie
  2. Monika Gruszweld – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
  3. Michał Bartnikowski - Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie

Gimnazjum

  1. Piotr Macioszek – Zespół Szkół w Dywitach
  2. Sylwia Siekierska – Gimnazjum w Jonkowie
  3. Sandra Gieruć – Zespół Szkół w Dywitach

Szkoły ponadgimnazjalne

  1. Marta Zbrzeźniak – LO nr 3 w Olsztynie
 Kazimierz Kisielew
foto: Kazimierz Kisielew